Fraktúra je novovzniknutá trenčianska kapela, tvorená troma členmi, ktorej založenie sa datuje od roku 2017. V ich piesňach sa s nadhľadom a vtipom snažia reagovať na citlivé spoločenské témy, ale aj problémy bežného života. V žánrovom zameraní nájdeme odkaz na rock, punk či ska. Okrem základných žánrových nástrojov sa snažia obohatiť svoju hudbu o nástroje ako husle, saxofón a klavír.