Tart

Ťažkotonážne, a paralelne veľmi éterická mixáž tvrdých štýlov a j slovenského jemnocitu. Tak znie pragoslovenský stonercore TART, ktorý elimináciou vokálu dôrazne upozorňuje na nevyhnutnosť žánrových presahov a ich zaujímavé zlúčeniny.