fbpx

Stanislava Spišiaková (SK)

Follow:
Stanislava Spišiaková je slovenská a česká divadelná herečka, ktorá sa pomedzi iné venuje aj tvorbe šansónových piesní.
Dôležitosť prikladá najmä textu, ktorý si spoločne s hudbou tvorí sama. Po úspešnom dokončení bakalára v Banskej Bystrici v obore muzikálový spev sa presunula do Prahy, kde pokračuje v štúdiu magistra na divadelnej fakulte Akadémii múzických umění v Prahe v obore autorské herectvo.