fbpx

Kontakty

Organizačný tím

Riaditeľ festivalu
Andrej Rafaj
andrej.rafaj@festivalkonciny.sk

Booking
Júlia Syrná
julia.syrna@festivalkonciny.sk

Ivan Májsky
ivan.majsky@festivalkonciny.sk

Sprievodný program
Veronika Reháková, Petra Pobežalová
cajovna@festivalkonciny.sk

Social media, PR
Nikola Bartošová
nikola.bartosova@festivalkonciny.sk

Technické zabezpečenie
Matej Pajtáš
matej.pajtas@festivalkonciny.sk

Gastro
Adam Májsky
adam.majsky@festivalkonciny.sk

Dobrovoľníci
Miroslava Chudejová
miroslava.chudejova@festivalkonciny.sk

Organizátor

Občianske združenie MŔTVA KOSŤ
Adresa: Okružná 1422/12, Púchov 02001, Slovensko
IČO: 42279356
DIČ: 2023815915
e-mail: info@mrtvakost.sk